Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα

Προκειμένου να παραγγείλετε θα σας ζητηθούν κάποια προσωπικά σας στοιχεία, ώστε να καταστεί εφικτή η συναλλαγή και επίσης να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνιών της επιχείρησης ofthalmorama ώστε να ενημερώνεστε για νέα προϊόντα, προσφορές, καθώς και για τα νέα της επιχείρησής μας.

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97 και του Κανονισμού 2016/679, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, Ο πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την επιχείρησή μας για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την επιχείρησή μας επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την επιχείρησή μας επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο email info@ofthalmorama.gr:                                   .

  • Τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
  • Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
  • Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.
  • Δεν πρέπει να εξαπατούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση ή πώληση κλοπιμαίων ή πλαστών αντικειμένων.

Προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος στην επιχείρηση .ofthalmorama. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Γι’ αυτό χρειάζεται να φυλάτε καλά τα στοιχεία αυτά ώστε να μην πέσουν σε χέρια τρίτων.

Περιστασιακά μπορεί να διαμορφώνουμε την πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Όλες οι αλλαγές θα δημοσιεύονται σε αυτή την σελίδα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της επιχείρησης ofthalmorama διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οι όροι και οι κανόνες που διέπουν το παρόν καθώς και η ερμηνεία τους, ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια Κιλκίς.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία και ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας μας την φόρμα επικοινωνίας.